Media Section

Grafting ang prosesong ginagawa ng maraming magsasaka ngayon para masigurong maraming bunga ang punong kanilang itinatanim. Pero alam mo ba kung paano ito ginagawa? Panoorin sa video na ito ang step-by-step process ng pag-gagraft ng cacao trees:

CIDAMi Office Blessing August 8, 2016.

Chocolate Festival Oct 14-16, 2016

Farm Certification Seminar
Speaker: Ms. Lourdes Cesar & Emmanuel Quisol

CIDAMi SMS For Cacao Production Market +63 998 998 0492 - 9:00 AM - 5:00 PMMore Info